Mac Address مخفف چه کلمات نرم افزاری است؟

چکیده :

Mac Address مخفف چه کلمات نرم افزاری است؟هر کامپیوتر موجود در شبکه به منظور ایجاد ارتباط با سایر کامپیوترها، می بایست شناسایی و دارای یک آدرس منحصر به فرد باشد . قطعا" تاکنون با آدرس های IP و یا   MAC  (مخفف Media Access Control) برخورد داشته اید و شاید این سوال برای شما مطرح شده باشد که اولا" ضرورت وجود دو  نوع آدرس چیست و ثانیا" جایگاه اسفاده از آنان چیست ؟
MAC Address، یک آدرس فیزیکی است در حالی که آدرس های IP ، به منزله  آدرس های منطقی می باشند. آدرس های منطقی شما را ملزم می نمایند که به منظور پیکربندی کامپیوتر و کارت شبکه، درایورها و یا پروتکل های خاصی را در حافظه مستقر نمائید (مثلا" استفاده  از  آدرس های IP ). این وضعیت در رابطه با  MAC Address صدق نخواهد کرد و اینگونه آدرس ها نیازمند درایور های خاصی نخواهند بود، چراکه آدرس های فوق درون تراشه کارت شبکه قرار می گیرند.