كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مزاياي سرور مجازي (VPS) نسبت به ميزباني وب اشتراکي :

شرح : کنترل: با دراختيار داشتن دسترسي root، يا Administrator شما به راحتي مي توانيد پيکره بندي سرور را تغيير دهيد، برنامه هاي مورد نظر خود را نصب، يا تغيير دهيد، که به هيچ وجه در ميزباني اشتراکي مقدور نيست.

امنيت: فايل سيستم شما کاملا مجزا از ساير مشتريان خواهد بود و مطمئن خواهيد بود که از دسترس آنها دور است و بدين ترتيب امنيت بيشتري براي شما تامين خواهد شد.

مجزا بودن و کارايي: سرور مجازي شما از منابع اختصاص يافته گارانتي شده براي خود به صورت کامل مي تواند استفاده کند و کار مشتريان ديگر سرويس شما را تحت تاثير قرار نخواهد داد.