كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مهمترين مزاياي استفاده از VPS چيست؟ :

شرح :

مهمترين مزاياي استفاده از VPSها در مقايسه با ساير سرويس هاي ميزباني، هزينه بسيار کمتر VPS ها نسبت به سرورهاي اختصاصي و استقلال عمل‌کرد نسبت به سرويس‌هاي نمايندگي (Resseller/Shared Hosting) مي‌باشد به شکلي هزينه VPS ها در بسياري از اوقات بسيار کمتر از هزينـه سـرور هاي اختصاصـي بوده ولي تمامي امکانات آنهـا را دارا مي باشد.