كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تعريف وب سايت در ديکشنري چيست؟ :

شرح : احتمالا تعاريف زيادي براي وب سايت وجود دارد. يکي از اين تعريف ها که در www.dictionary.com موجود است مي گويد:
مجموعه اي از تعدادي صفحات وب متصل به هم، اغلب شامل يک صفحه اصلي - home page - که معمولا روي يک سرور قرار دارند و به عنوان مجموعه اي از اطلاعات توسط يک فرد، گروه يا سازمان تهيه و نگهداري مي شود.