موضوع مقاله :

دایرکتوری در پرتال به چه معنا می باشد؟

چکیده :

دایرکتوری در پرتال به چه معنا می باشد؟


شرح : در حالی که یک وب سایت می تواند حاوی مقدار زیادی اطلاعات باشد که فقط بر روی آن سایت قابل دسترسی است.
ممکن است، وب سایت از امکاناتی مشابه یک پورتال برای جستجو و مدیریت داده ها استفاده نماید، اما آنچه که مهم است آن است که این داده ها عموما بر روی پایگاه داده های خود سایت قرار دارند.