موضوع مقاله :

CSS در طراحی سایت چیست؟

چکیده :

CSS در طراحی سایت چیست؟شرح : CSS ابزاریست جهت قالب‌بندی، رنگ‌بندی و ایجاد جلوه‌های تصویری و گرافیکی در صفحات HTML. استفاده از CSS اعمال تغییرات جدید گرافیکی را برای دارنده وب‌سایت بسیار آسان می‌کند.