كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : Static Page يا صفحه ثابت چيست؟ :

شرح : صفحه‌ي وبي مي‌باشد كه مطالب داخل آن براي مراجعه كننده ثابت هستند وهمچنين براي تمام كاربران اينترنت به يك صورت نمايش داده مي‌شوند .