موضوع مقاله :

صفحه وب یا WebPage در طراحی سایت چیست؟

چکیده :

صفحه وب یا WebPage در طراحی سایت چیست؟شرح : به مجموعه ای از تصاویر و نوشته‌ها كه به صورت یك صفحه از طریق اینترنت قابل دسترسی می‌باشند ، صفحه وب می‌گویند .