تعریف برنامه نویسی چیست؟

چکیده :

تعریف برنامه نویسی چیست؟برنامه‌نویسی کامپیوتر که اغلب در انگلیسی programming یا coding  گفته می‌شود فرآیند نوشتن، اشکال زدایی debug و نگهداری کد منبع  source code برنامه کامپیوتر می‌باشد. این کد منبع با یک زبان برنامه نویسی نوشته شده است. این کد منبع ممکن است تغییر داده شده یک کد قبلی و یا یک کد کاملا جدید باشد. هدف آموزش برنامه نویسی توانایی ساختن یک برنامه می‌باشد که یک رفتار خواسته شده را به نمایش بگذارد.