كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تعريف برنامه نويسي چيست؟ :

شرح :

برنامه‌نويسي کامپيوتر که اغلب در انگليسي programming يا coding  گفته مي‌شود فرآيند نوشتن، اشکال زدايي debug و نگهداري کد منبع  source code برنامه کامپيوتر مي‌باشد. اين کد منبع با يک زبان برنامه نويسي نوشته شده است. اين کد منبع ممکن است تغيير داده شده يک کد قبلي و يا يک کد کاملا جديد باشد. هدف آموزش برنامه نويسي توانايي ساختن يک برنامه مي‌باشد که يک رفتار خواسته شده را به نمايش بگذارد.