كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : نحوه استفاده IF در زبان برنامه نويسي Cplusplus به چه صورت است؟ :

شرح :

دستور if در Cplusplus يک دستور شرطي هست که  در صورت درست بودن  شرط , وارد دستور مي شود و در غير اين صورت از ان  مي گذزرد.(مي توان از else نيز بعد از if استفاده کرد که در صورت درست نبودن شرط  دستور else اجرا شود)