كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تعريف مشتري در CRM چيست ؟ :

شرح :     تعريف مشتري

   ورود مشخصات مشتريان حقيقي اعم از کد مشتري، جنسيت، پيشوند(دکتر، مهندس،...)، نام و   نام خانوادگي، تلفن، فکس، موبايل، ايميل، وب سايت، استان، شهر، آدرس، شماره شناسنامه، کدملي، تاريخ تولد و تاريخ ازدواج، رشته تحصيلي و مدرک تحصيلي ....

    ورود مشخصات مشتريان حقوقي اعم از کد مشتري، نام شرکت، زمينه فعاليت، تلفن، فکس، وب سايت، ايميل، استان، شهر، آدرس، تاريخ تاسيس ... و تعريف پرسنل مرتبط همراه با مسئوليت و واحد سازماني آن پرسنل

    نحوه آشنايي مشتري با شرکت

    روانشناسي مشتري

    گروه بندي مشتريان

    رده بندي مشتريان

    تعريف ويژگيهاي متفاوت (تا 10 ويژگي)