موضوع مقاله :

تعریف مشتری در CRM چیست ؟

چکیده :

تعریف مشتری در CRM چیست ؟


شرح :     تعریف مشتری

   ورود مشخصات مشتریان حقیقی اعم از کد مشتری، جنسیت، پیشوند(دکتر، مهندس،...)، نام و   نام خانوادگی، تلفن، فکس، موبایل، ایمیل، وب سایت، استان، شهر، آدرس، شماره شناسنامه، کدملی، تاریخ تولد و تاریخ ازدواج، رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی ....

    ورود مشخصات مشتریان حقوقی اعم از کد مشتری، نام شرکت، زمینه فعالیت، تلفن، فکس، وب سایت، ایمیل، استان، شهر، آدرس، تاریخ تاسیس ... و تعریف پرسنل مرتبط همراه با مسئولیت و واحد سازمانی آن پرسنل

    نحوه آشنایی مشتری با شرکت

    روانشناسی مشتری

    گروه بندی مشتریان

    رده بندی مشتریان

    تعریف ویژگیهای متفاوت (تا 10 ویژگی)