كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مرحله مقايسه نيازها در CRM چيست؟ :

شرح :

1- در مورد امکانات نرم افزارهاي موجود تحقيق کنيد و پس از انتخاب چند نرم افزار مناسب، جلسه اي حضوري با شرکت فروشنده در خصوص نحوه کارکرد برنامه ترتيب دهيد.
2- قبل از کار با دموي هر نرم افزاري، اطمينان حاصل کنيد که فروشنده با آگاهي از نيازهاي شما و متناسب با وضعيت سازمان نرم افزاري را ارائه مي کند. مراقب باشيد فريب زيبايي نرم افزار و وجود امکاناتي که هرگز استفاده نمي کنيد را نخوريد. 
3- اطمينان حاصل کنيد که اجراي نرم افزار مورد نظر بر روي سيستمهاي موجود در سازمان امکان پذير است. زمان خود را براي نرم افزارهاي غير مرتبط هدر ندهيد.
4- اگر به دنبال امکانات گسترده اي هستيد، نيازهاي خود را رتبه بندي کنيد و بر اساس آن برنامه هاي مختلف را ارزيابي نماييد. ارزيابي شما بايد شامل کيفيت امکانات برنامه ها و خدمات پس از فروش آنها نيز باشد. 
5- ترتيبي اتخاذ نماييد که تيم داخلي پروژه CRM نيز در جلسه حضور يابد تا علاوه بر انتقال نيازهاي مورد نياز سازمان به فروشنده، سوالات خود را درخصوص کارکرد برنامه نيز بپرسند تا ارزيابي بهتر و کاملتري از نرم افزار صورت پذيرد.
6- نرم افزار را بر اساس امکانات فعلي آن انتخاب کنيد. از خريد نرم افزارهايي که وعده افزودن برخي از امکانات مورد نياز شما را در آينده مي دهند خودداري نماييد.