موضوع مقاله :

مرحله مقایسه نیازها در CRM چیست؟

چکیده :

مرحله مقایسه نیازها در CRM چیست؟


شرح :

1- در مورد امکانات نرم افزارهای موجود تحقیق کنید و پس از انتخاب چند نرم افزار مناسب، جلسه ای حضوری با شرکت فروشنده در خصوص نحوه کارکرد برنامه ترتیب دهید.
2- قبل از کار با دموی هر نرم افزاری، اطمینان حاصل کنید که فروشنده با آگاهی از نیازهای شما و متناسب با وضعیت سازمان نرم افزاری را ارائه می کند. مراقب باشید فریب زیبایی نرم افزار و وجود امکاناتی که هرگز استفاده نمی کنید را نخورید. 
3- اطمینان حاصل کنید که اجرای نرم افزار مورد نظر بر روی سیستمهای موجود در سازمان امکان پذیر است. زمان خود را برای نرم افزارهای غیر مرتبط هدر ندهید.
4- اگر به دنبال امکانات گسترده ای هستید، نیازهای خود را رتبه بندی کنید و بر اساس آن برنامه های مختلف را ارزیابی نمایید. ارزیابی شما باید شامل کیفیت امکانات برنامه ها و خدمات پس از فروش آنها نیز باشد. 
5- ترتیبی اتخاذ نمایید که تیم داخلی پروژه CRM نیز در جلسه حضور یابد تا علاوه بر انتقال نیازهای مورد نیاز سازمان به فروشنده، سوالات خود را درخصوص کارکرد برنامه نیز بپرسند تا ارزیابی بهتر و کاملتری از نرم افزار صورت پذیرد.
6- نرم افزار را بر اساس امکانات فعلی آن انتخاب کنید. از خرید نرم افزارهایی که وعده افزودن برخی از امکانات مورد نیاز شما را در آینده می دهند خودداری نمایید.