كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : CRM مخفف چه کلماتي مي باشد؟ :

شرح : مديريت ارتباط با مشتري مخفف عبارت Customer Relationship Management است که به اختصار CRM ناميده مي شود. اين نوع مديريت همانطود که از نام آن پيداست ، بر جذب ، حفظ و وفاداري مشتري تاکيد دارد . شناسايي نياز مشتري و تمرکز بر جلب رضايت وي از جمله رموز موفقيت در امر مديريت است . چرا که يک مشتري راضي نه تنها به سازمان وفادار مي ماند ، بلکه دوستان و آشنايان خود را نيز به استفاده از کالا/خدمات سازمان تشويق مي کند . در نتيجه ، افزايش تعداد مشتري به افزايش فروش و سود بيشتر براي سازمان منجر خواهد شد .