موضوع مقاله :

CRM مخفف چه کلماتی می باشد؟

چکیده :

CRM مخفف چه کلماتی می باشد؟


شرح : مدیریت ارتباط با مشتری مخفف عبارت Customer Relationship Management است که به اختصار CRM نامیده می شود. این نوع مدیریت همانطود که از نام آن پیداست ، بر جذب ، حفظ و وفاداری مشتری تاکید دارد . شناسایی نیاز مشتری و تمرکز بر جلب رضایت وی از جمله رموز موفقیت در امر مدیریت است . چرا که یک مشتری راضی نه تنها به سازمان وفادار می ماند ، بلکه دوستان و آشنایان خود را نیز به استفاده از کالا/خدمات سازمان تشویق می کند . در نتیجه ، افزایش تعداد مشتری به افزایش فروش و سود بیشتر برای سازمان منجر خواهد شد .