یکی از بهترین مکان ها برای بکار گیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟

چکیده :

یکی از بهترین مکان ها برای بکار گیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟یکی از بهترین مکان ها برای بکار گیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری استفاده از تلفن گویا و سیستم های پاسخگوی هوشمند در سیستم مرکز تلفن می باشد. بعد از همه اینجا جایی است که ارتباط با مشتریان متبلور یا شکسته می شود. زمانیکه یک نماینده با حرکت انگشتان خود می تواند تمام اطلاعات لازم برای حل مشکلات مراجعین تلفنی ،سفارشات مربوط به سابقه آنها ومشکلات وتماس های سرویس قبلی ، گزارشهای مشابهی از تماسهای دیگر مشتریان  و البته راه حل های داده شده برای آنها را بدست آورد،به این معنی است که مشتریان وقت کمتری را در تماس های تلفنی صرف کرده و دید و احساس بهتری نسبت به این کمپانی دارند. کاربردهای CRM می تواند توسط سیستم هوشمند تلفن گویا ( از دیگر محصولات شرکت داده کاوی روش )و مرکز تلفن برای ارجاع تلفن ها به نماینده های مجرب در مناطق خاص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند مدیریت را از عملکرد نماینده ها در یک چشم به هم زدن با به روز کردن اطلاعات در زمان واقعی آگاه سازد.یکی از بهترین مکان ها برای بکار گیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری استفاده از تلفن گویا و سیستم های پاسخگوی هوشمند در سیستم مرکز تلفن می باشد. بعد از همه اینجا جایی است که ارتباط با مشتریان متبلور یا شکسته می شود. زمانیکه یک نماینده با حرکت انگشتان خود می تواند تمام اطلاعات لازم برای حل مشکلات مراجعین تلفنی ،سفارشات مربوط به سابقه آنها ومشکلات وتماس های سرویس قبلی ، گزارشهای مشابهی از تماسهای دیگر مشتریان  و البته راه حل های داده شده برای آنها را بدست آورد،به این معنی است که مشتریان وقت کمتری را در تماس های تلفنی صرف کرده و دید و احساس بهتری نسبت به این کمپانی دارند. کاربردهای CRM می تواند توسط سیستم هوشمند تلفن گویا ( از دیگر محصولات شرکت داده کاوی روش )و مرکز تلفن برای ارجاع تلفن ها به نماینده های مجرب در مناطق خاص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند مدیریت را از عملکرد نماینده ها در یک چشم به هم زدن با به روز کردن اطلاعات در زمان واقعی آگاه سازد.