كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مفهوم ريز معماري در علم سخت افزار چيست ؟ :

شرح :

ريزمعماري (Microarchitecture) توصيف مدارهاي الکتريکي رايانه، واحد پردازش مرکزي يا پردازنده سيگنال ديجيتال است که براي توصيف کامل سخت‌افزار کافي مي‌باشد.