موضوع مقاله :

کارایی نرم افزار ConvertXtoDVD چیست؟

چکیده :

کارایی نرم افزار ConvertXtoDVD چیست؟


شرح : ConvertXtoDVD : یک نرم افزار مناسب برای تبدیل و ساخت DVD با اعمال تنظیمات دلخواه.از قابلیّت های این نرم افزار: سرعت خوب ، ویرایش آسان ، تنظیمات حجم فایل خروجی ، ایجاد منوهای دلخواه و پشتیبانی کامل از زبان فارسی است. خروجی نهایی این نرم افزار دو پوشه استاندارد است که کافی است توسط نرم افزار رایت مثل نرو روی دی وی دی کپی کرد ضمن اینکه قابلیّت رایت اتوماتیک نیز وجود دارد.