موضوع مقاله :

کارایی نرم افزار Aurora 3D Animation Maker چیست؟

چکیده :

کارایی نرم افزار Aurora 3D Animation Maker چیست؟


شرح : Aurora 3D Animation Maker: نرم افزاری برای ساخت انیمیشن ، لوگو ، تکست و باتون با محیطی زیبا و ابزارهای زیاد طوری که تقریبا خواسته شما را برآورده می سازد. با این نرم افزار می توان به خلق زیبایی پرداخت، کسانیکه دارای وب لاگ یا وب سایت هستند برای زیبا سازی یا تبلیغات وب سایت خود می توانند از این نرم افزار استفاده کنند. شما می توانید ساخته خودرا به حالت های زیر و با تنظیمات خروجی دلخواه ذخیره نمایید: