کارایی نرم افزار Adobe Dreamweaver CS5 چیست؟

چکیده :

کارایی نرم افزار Adobe Dreamweaver CS5 چیست؟Adobe Dreamweaver CS5 , Macromedia Dreamweaver 8 : نرم افزارهایی کامل و قدرتمند برای برنامه نویسی به زبانهایی مانند:

HTML,PHP,ASP VBScript,ColdFusion,CSS,XML,JavaScript

نرم افزار از امکانات و ابزارهای بسیار زیادی برخوردار است که درصورت چیره بودن به نرم افزار، شما را از سایر نرم افزارها بی نیاز می سازد، این نرم افزارها از زبان فارسی نیز به خوبی پشتیبانی می کنند منتها موقع تایپ فارسی،ممکن است کلمات  برعکس دیده شوند که این مشکلی ایجاد نمی کند ، درنهایت موقع تست نتیجه کار، همه کلمات درست دیده می شوند. ضمنا ورژن نرم افزارها جهت آشنایی است، ممکن است شما از ورژن های پایین تر یا بالاتری بهره ببرید.