موضوع مقاله :

منظور از کلمه DirextX چیست؟

چکیده :

منظور از کلمه DirextX چیست؟


شرح : DirextX: برای افزایش کیفیّت صوتی و تصویری ویندوز بویژه برای بهبود در اجرای صحیح بسیاری از نرم افزارهای سه بعدی و بازی ها ، بایستی در سیستم نصب باشد و بهتراست همیشه این نرم افزار را به روزرسانی کنید و آخرین ورژن را نصب کنید مگر اینکه سیستم شما از نسخه های جدید پشتیبانی نکند. این نرم افزار ارتباطی نزدیک با سخت افزارها دارد بخصوص کارت گرافیک طوری که یک کارت گرافیک خوب یکی از برتری هایش می تواند،ارتباط خوب با DirecxtX باشد آنهم با ورژنهای به روز. لازم به توضیح است این نرم افزار درحین نصب ویندوز، نصب می شود، درصورت نیاز آن را به روز رسانی کنید.