كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : منظور از کلمه DirextX چيست؟ :

شرح : DirextX: براي افزايش کيفيّت صوتي و تصويري ويندوز بويژه براي بهبود در اجراي صحيح بسياري از نرم افزارهاي سه بعدي و بازي ها ، بايستي در سيستم نصب باشد و بهتراست هميشه اين نرم افزار را به روزرساني کنيد و آخرين ورژن را نصب کنيد مگر اينکه سيستم شما از نسخه هاي جديد پشتيباني نکند. اين نرم افزار ارتباطي نزديک با سخت افزارها دارد بخصوص کارت گرافيک طوري که يک کارت گرافيک خوب يکي از برتري هايش مي تواند،ارتباط خوب با DirecxtX باشد آنهم با ورژنهاي به روز. لازم به توضيح است اين نرم افزار درحين نصب ويندوز، نصب مي شود، درصورت نياز آن را به روز رساني کنيد.