موضوع مقاله :

تعریف پروتکل ها و پورت های ایمیل چیست؟

چکیده :

تعریف پروتکل ها و پورت های ایمیل چیست؟


شرح :

پروتکل های ارسال ایمیل را می توان در 3 پروتکل زیر تعریف نمود :

Simple Mail Transfer Protocol: SMTP

پروتکل ارسال ایمیل از طریق اینترنت ( و یا شبکه های مبتنی بر IP ) می باشد .در حقیقت زمانی که شما آدرس outgoing mail server   را در کامپیوتری که نرم افزار های ایمیل کلاینت(Microsoft Outlook, Outlook express) دارند می خواهید Set  کنید ،آدرس SMTP Server را می دهید .

POP3 : Post Office Protocol Version 3

پروتکل POP   یا Post Office Protocol یکی از پروتکل های لایه Application در مدل TCP/IP می باشد که در Email Client ها جهت دریافت کردن ایمیل مورد استفاده قرار می گیرد .این پروتکل ایمیل ها را از سرور های Remote دریافت کرده و در اختیار کاربران قرار می دهد .این پروتکل در چند نسخه  ارائه شده است که آخرین نسخه آن ،نسخه 3 می باشد .همچنین غالب Webmail Service های کنونی از این پروتکل پشتیبانی می کنند .شماره پورت این پروتکل 110 می باشد .pop3 ایمیلها را ارسال نمی کند و تنها اقدام به دریافت و تحویل ایمیل ها به کلاینت ها در سطح شبکه می کند . در حقیقت زمانی که شما آدرسIncoming mail server   را در کامپیوتری که نرم افزار های ایمیل کلاینت(Microsoft Outlook, Outlook express) دارند می خواهید Set  کنید ،آدرس POP 3 Server را می بایست وارد کنید  .