فرق MFC با سایر زبانهای برنامه نویسی چیست ؟

چکیده :

فرق MFC با سایر زبانهای برنامه نویسی چیست ؟با همه این تفاسیر کار کردن با پروژه های MFC نسبت به زبانهایی مثل #C و ویژوال بیسیک بسیار سخت تر است! به عنوان مثال در #C به محض ساختن یک Text Box با نام edit1 متغیری با همین نام در اختیار شما قرار می گیرد که به راحتی می توانید با آن کار کنید (متن آن را بخوانید یا تغییر دهید یا رنگ آن را عوض کنید) لیکن در MFC باید یک متغیر به آن تخصیص دهید و یا با دستوری مثل GetDlgItem پنجره مربوط به آن Text Box را گرفته و سپس با آن کار کنید. آن هم نه همه کاری! مثلا کارهای ساده ای مثل تغییر رنگ یک کنترل در MFC به سختی پشتک بارو زدن است! کاری که در سایر زبانها در زمان طراحی قابل انجام است. البته همین امر هم سبب شده که برنامه های نوشته شده با ویژوال سی نسبت به سایر زبانها بسیار سریعتر باشند (هر زبان را بهر کاری ساختند!)