منظور از MFC چیست؟

چکیده :

منظور از MFC چیست؟MFC مخفف Microsoft Foundation Classes یعنی کلاسهای پایه ای میکروسافت، کتابخانه ای است که شرکت میکروسافت جهت تسهیل برنامه نویسی برای ویندوز توسعه داده است. این کتابخانه چیزی نیست جز تعدادی کلاس که به صورت پوششی بر روی API ویندوز قرار گرفته و کار کردن با پنجره ها را باز هم آسانتر کرده است. به عبارتی هزاران توابع موجود در API در قالب تعدادی کلاس و به صورت مرتب درآمده اند. مثلا توابع کار با پنجره در کلاس CWnd قرار گرفته اند؛ توابع کار با دکمه در کلاس CButton و توابع کار با دیالوگ در کلاس CDialog واقع شده اند. بسیاری از کلاسهای MFC از جمله CButton، CDialog، CEdit و CRichEdit فرزند کلاس CWnd هستند.