افراد سرشناس در مهندسی نرم افزار کدامند؟

چکیده :

افراد سرشناس در مهندسی نرم افزار کدامند؟کنت بک • گریدی بوچ • فردریک بروکز • بری بوهم • وارد کانینگهام • اوله-یوهان دال • تام دی ماکرو • مارتین فولر • تونی هور • واتس هامفری • میکل ای. جکسون • ایوار جاکوبسون • کریگ لارمن • جیمز مارتین • برترند میر • دیوید پارناس • وینستون رویس • کولته رولند • جیمز رامبورگ • نیکلاوس ویرت • ادوارد یوردون • ویکتور باسیلی