حوزه های مرتبط بامهندسی نرم افرار چیست؟

چکیده :

حوزه های مرتبط بامهندسی نرم افرار چیست؟•علوم رایانه
• مهندسی کامپیوتر
• Enterprise engineering
• History
• مدیریت
• کنترل پروژه
• مدیریت کیفیت
• ارگونومی
• مهندسی سامانه‌ها