موضوع مقاله :

حوزه های مهندسی نرم افزار چیست؟

چکیده :

حوزه های مهندسی نرم افزار چیست؟


شرح : تحلیل نیازمندی‌ها • تحلیل سامانه‌ها • طراحی نرم‌افزار • برنامه‌نویسی • روش‌های صوری • وارسی مدل نرم‌افزار • تست نرم‌افزار • توسعه نرم‌افزار • گسترش نرم‌افزار • نگهداری نرم‌افزار