فهرست زبانهای برنامه نویسی که با ت یا T شروع می شوند چیست ؟

چکیده :

فهرست زبانهای برنامه نویسی که با ت یا T شروع می شوند چیست ؟    * T
    * TACL
    * TACPOL
    * TADS
    * TAL
    * تی‌سی‌ال
    * Tea
    * TECO

    * TELCOMP
    * تک
    * TEX
    * TIE
    * Timber
    * Tom
    * TOM

    * Topspeed
    * TPU
    * Trac
    * T-SQL
    * TTCN
    * تورینگ (زبان برنامه‌نویسی)
    * TUTOR