كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : فهرست زبانهاي برنامه نويسي که با ک يا Q شروع مي شوند چيست ؟ :

شرح :      Q (equational programming language)
     Q (programming language from Kx Systems
    * زبان برنامه نويسي کيو آي
    * QtScript
     QuakeC
QQPL