موضوع مقاله :

فهرست زبانهای برنامه نویسی که با ک یا Q شروع می شوند چیست ؟

چکیده :

فهرست زبانهای برنامه نویسی که با ک یا Q شروع می شوند چیست ؟


شرح :      Q (equational programming language)
     Q (programming language from Kx Systems
    * زبان برنامه نویسی کیو آی
    * QtScript
     QuakeC
QQPL