كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : فهرست زبانهاي برنامه نويسي که با ک يا K شروع مي شوند چيست ؟ :

شرح :     * K
    * Kaleidoscope
    * Karel
    * Karel++

    * Kaya
    * KEE
    * KIF
    * KRC

    * KRL
    * KRL (KUKA Robot Language)
    * KRYPTON