موضوع مقاله :

فهرست زبانهای برنامه نویسی که با ج یا G شروع می شوند چیست ؟

چکیده :

فهرست زبانهای برنامه نویسی که با ج یا G شروع می شوند چیست ؟


شرح : [ویرایش]

    * G
    * جی‌ام‌ال
    * GameMonkey Script
    * GAMS
    * GAP
    * G-code
    * Genie
    * GDL
    * Gibiane

    * GJ
    * GLSL
    * GNU E
    * GM
    * Go
    * Go!
    * GOAL
    * G?del

    * Godiva
    * GOM (Good Old Mad)
    * Goo
    * GOTRAN
    * GPSS
    * GraphTalk
    * GRASS