فهرست زبانهای برنامه نویسی که با آ یا A شروع می شوند چیست ؟

چکیده :

فهرست زبانهای برنامه نویسی که با آ یا A شروع می شوند چیست ؟    * ای شارپ
    * A-0 System
    * آ+
    * آ++
    * آباپ
    * ای‌بی‌سی (زبان برنامه‌نویسی)
    * ای‌بی‌سی الگول
    * ای‌بی‌ال‌ای
    * ای‌سی‌سی (زبان برنامه‌نویسی)
    * Accent
    * Ace DASL
    * ACT-III
    * اکشن!

    * اکشن‌اسکریپت
    * ایدا (زبان برنامه‌نویسی)
    * Adenine
    * Agda
    * Agora
    * AIMMS
    * Alef
    * ALF
    * الگول ??
    * الگول ??
    * الگول ??
    * Alice
    * Alma-0
    * AmbientTalk
    * Amiga E
    * AMOS
    * AMPL

    * ای‌پی‌ال
    * AppleScript
    * Arc
    * Arden Syntax
    * ARexx
    * Argus
    * AspectJ
    * اسمبلی
    * ATS
    * Ateji PX
    * AutoHotkey
    * Autocoder
    * AutoIt
    * Averest
    * AWK