زبان Befunge چیست وچه کارایی دارد؟

چکیده :

زبان Befunge چیست وچه کارایی دارد؟زبان Befunge و هم خانواده‌های آن به اشاره گر کد اجازه می‌دهند که در جاهای مختلف کد قرار داشته باشند. برای نمونه این برنامه یک برنامه hello world است با قرار دادن برعکس کاراکترها در پشته بعد چاپ آنها به وسیله چاپ ساعت گرد بااین کدها [>], [:],و، [_], [,], d [^].