كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : زبانهاي برنامه نويسي محرمانه چيسيت؟ :

شرح :  زبان برنامه نويسي محرمانه زبان برنامه نويسي است که براي تست کردن محدوديت‌هاي طراحي ديگر زبان‌هاي برنامه نويسي طراحي شده است. کلمه محرمانه اين زبان‌ها را از ديگر زباهاي برنامه نويسي که براي نوشتن نرم‌افزار استفاده مي‌شوند متمايز مي‌کند. معمولاً نويسنده‌هاي برنامه‌هاي محرمانه خيال ندارند جريان برنامه نويسي را منحرف کنند به جز در مواردي خاص مانند الگوهاي visuospatial که براي اين متظور در نظر گرفته شده‌اند. اين زبانها مورد علاقه هکرها و افرادي است که مي‌خواهند جريان داده را به هم بزنند. مورد استفاده بودن از اهداف طراحان زبان‌هاي محرمانه نيست بلکه معمولاً هدف آنها حذف يا جايگزيني اشکال قراردادي در زبان است که هنوز زبان را تورينگ کامل نگاه مي‌دارد.