موضوع مقاله :

زبانهای برنامه نویسی محرمانه چیسیت؟

چکیده :

زبانهای برنامه نویسی محرمانه چیسیت؟


شرح :  زبان برنامه نویسی محرمانه زبان برنامه نویسی است که برای تست کردن محدودیت‌های طراحی دیگر زبان‌های برنامه نویسی طراحی شده است. کلمه محرمانه این زبان‌ها را از دیگر زباهای برنامه نویسی که برای نوشتن نرم‌افزار استفاده می‌شوند متمایز می‌کند. معمولاً نویسنده‌های برنامه‌های محرمانه خیال ندارند جریان برنامه نویسی را منحرف کنند به جز در مواردی خاص مانند الگوهای visuospatial که برای این متظور در نظر گرفته شده‌اند. این زبانها مورد علاقه هکرها و افرادی است که می‌خواهند جریان داده را به هم بزنند. مورد استفاده بودن از اهداف طراحان زبان‌های محرمانه نیست بلکه معمولاً هدف آنها حذف یا جایگزینی اشکال قراردادی در زبان است که هنوز زبان را تورینگ کامل نگاه می‌دارد.