كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : آزمون تورينگ در هوش مصنوعي چيست؟ :

شرح : آزمون تورينگ آزموني است که توسط آلن تورينگ در سال ???? در نوشته‌اي به نام «محاسبات ماشيني و هوشمندي» مطرح شد. در اين آزمون شرايطي فراهم مي‌شود که شخصي با ماشيني تعامل برقرار کند و پرسش‌هاي کافي براي بررسي اقدامات هوشمندانه? ماشين، از آن بپرسد. چنانچه در پايان آزمايش نتواند تشخيص دهد که با انسان و يا با ماشين در تعامل بوده است، تست تورينگ با موفقيت انجام شده است. تا کنون هيچ ماشيني از اين آزمون با موفقيت بيرون نيامده است. کوشش اين آزمون براي تشخيص درستي هوشمندي يک سيستم است که سعي در شبيه سازي انسان دارد.