كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : کارايي اينترفيس ويدئودرکارت گرافيک چيست؟ :

شرح : سومين چيزي که يک کارت گرافيک به آن نياز دارد ، روشي بمنظور توليد سيگنال براي مانيتور است . کارت گرافيک مي بايست سيگنال هاي رنگي را توليد تا باعث حرکت اشعه  در CRT گردد. فرض کنيد که صفحه نمايشگر در هر ثانيه شصت فريم را بازخواني / باز نويسي مي نمايد ، اين بدان معني است که کارت گرافيک تمام حافظه مربوطه را بيت به بيت اسکن  و اين عمل را شصت مرتبه در ثانيه انجام  دهد. سيگنال هاي مورد نظر براي هر پيکسل موجود بر هر خط ارسال و در ادامه يک پالس افقي sync ، نيز ارسال مي گردد.عمليات فوق براي 480 خط تکرار  شده  و در نهايت يک پالس عمودي  sync ارسال خواهد شد.