platform در تهیه نرم افزار چه کارایی دارد؟

چکیده :

platform در تهیه نرم افزار چه کارایی دارد؟در یك تعریف غیرعلمی و كاربردی، عبارت است از مجموعه مؤلفه‌های پایه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری كه با كنار هم قرارگرفتن زیربنای تهیه یك نرم‌افزار را فراهم می‌كنند. بیش از نود درصد از برنامه‌های بازار در زمینه نگهداری و مدیریت داده‌های مالی یا سازمانی طراحی شده‌اند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برنامه‌های حسابداری، انبارداری، CRM، بانكی و برنامه‌های اتوماسیون اداری‌ اشاره کرد.
 این نوع برنامه‌ها معمولاً، شامل تركیبی از یك سرور مركزی و پایگاه‌داده نصب شده روی آن است كه محیط لازم را برای درج، اصلاح و گزارش‌گیری از اطلاعات فراهم می‌كنند. معمولاً در سمت دیگر، برنامه‌های كلاینت قرار دارند. این برنامه‌ها باید توسط یك زبان برنامه‌نویسی مناسب تولید شوند. در حالت جایگزین ممكن است به جای برنامه‌های سمت كلاینت از برنامه‌های تحت وب استفاده شود.