كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : امکانات يک تروجان امروزي چيست؟ :

شرح : تروجانهاي امروزي ميتوانم بگويم ديگر رشد کامل خود را تا حد زيادي طي نموده است امکان دارد با ورود يک تروجان به کامپيوتر شما:
1-فرستاده شدن پسورد اي دي مخصوصا ايدي و پسورد مسنجر شما براي هکر(به ايميل هکر يا ايدي يا يک اف تي پي مشخص شده توسط هکر)
2-فرستاده شدن اکانت اينترنت شما براي هکر
3-فرستاده شدن نام کامپيوتر شما همراه با پسورد ويندوز براي هکر
4-محدود کردن کارهاي شما با کامپيوتر(قفل شدن Task Manager يا Mscoing يا Rigistry و...) کامپيوتر شما توسط هکر
5-از کار انداختن ويروس کش و فايروال کامپيوتر شما
6-در اختيار داشتن هارد شما توسط هکر(پاک کردن فايل از کامپيوتر شما و يا اضافه کردن فايل توسط هکر)