دستورات اینلاین سی اس اس (inline CSS)

چکیده :

دستورات اینلاین سی اس اس (inline CSS)همانطور که می دانید در صفحات اچ تی ام ال Html برای راحتی اعمال تغیرات و اعمال سریع این تغیرات می توانید به صورت بر خط یا اینلاین (Inline) این دستورات را استفاده کنید اما بعد از انجام تست و اعمال شدن تغیرات باید هرچه سریعتر این دستورات  inline را  به فایل سی اس اس   CSS ضمیمه شده انتقال بدهید.