CSS2 VS CSS3 تفاوت css3 با css2

چکیده :

CSS2 VS CSS3 تفاوت css3 با css2همان طور که می دانید CSS3 نسخه ی به روز رسانی شده ی CSS2 می باشد اما با این تفاوت که در CSS2 برای هر تعریف هر خصیصه از یک مفهموم بزرگ استفاده می کرد در صورتی که CSS3 به ماژول بندی شده است و همان خصیصه ها را با امکانات بیشتر دارا می باشد که در ادامه به امکانات اضفه شده به CSS3 نگاهی می اندازیم.