پشتیبانی در طراحی سایت

چکیده :

پشتیبانی در طراحی سایتدر طراحی سایت باید پشتیبانی داشته باشیم که در پشتیبانی باید  چندین موارد را حتما رعایت کنیم و این موارد جز اصول پشتیبانی هستند که شرکت طراحی سایت بهپردازان این موارد را برای شما شرح می دهد:
اولین مرحله این است که نحوه کار کردن با پنل مدیریت سایت را به طور کامل آموخته باشیم
و از دگر مواردی که در پشتیبانی بسیار مهم است حفظ امنیت سایت است
قرار دادن محتو در سایت مهم ترین آن می باشد
و تلاش برای اینکه سایت در صفحه اول گوگل باشد
تمدید دامنه و هاست یه صورت سالانه
و اگر تغییراتی در سایت نیاز بود انجام شو