ارسال و دریافت اطلاعات با متد GET و POST در ای جکس (Ajax)

چکیده :

ارسال و دریافت اطلاعات با متد GET و POST در ای جکس (Ajax)متد  GET و  POST برای دریافت و ارسال اطلاعات در بستر وب است انجام می شود که این متد ها بخشی از استاندارد های پروتکل HTTP است که توسط مرورگرها پشتیبانی می شود مثل GET  که برای ارسال پارامتر هایی که  قابل دیدن هستند را در آدرس URL درخواستی و دریافت پاسخ از سرور کاربرد دارد.، از متد POST نیز به طور معمول در کدنویسی HTML در هنگام کار با فرم ها تگ form و ارسال اطلاعات به صورت غیرقابل روئیت استفاده می شود، در ای جکس GET و POST کارکردی مشابه دارند با این تفاوت که در هر دو متد درخواست در پس زمینه ارسال شده و خللی در پیمایش صفحه کاربر ایجاد نمی شود، درک این دو شیوه با توجه به استفاده در بدنه اصلی یک درخواست مبتنی بر ای جکس (Ajax) جهت طی ادامه روند آموزش های این بخش اهمیت زیادی دارد