موضوع مقاله :

کپچا (CAPTCHA) چیست؟

چکیده :

کپچا (CAPTCHA) چیست؟شرح : کپچا (captcha) نوعی نرم افزار است که برای تولید سوال و آزمون هایی که انسان می تواند آن را پاسخ دهد اما کامپیوتر قادر به تشخیص و پاسخ به آن ها نیست. در زبان ساده تر این است که آزمایش اتوماتیک عمومی برای تشخیص انسان از کامپیوتر است   این نرم افزار اینگونه است که برای مثال تصویری که از حروف و اعدادی که به طور عمد ناواضح هستند و یا به شکلی رسم شده اند که نامفهوم به نظر برسند وجود دارد که از کاربر خواسته شده تا آن را به طرز صحیح در باکس مشخص شده وارد کنید تا متوجه شوند که شما انسان هستید و ربات نیستید.