ویژگی های NODEJS

چکیده :

ویژگی های NODEJSدر هنگام اجرای NODEJS تمام API ها در بستر شبکه هیچگاه منتظر برگشت اطلاعات آن API ها نمی مانند و به سرعت به سراغ API دیگر می روند به همین دلیل در انجام امور وقفه ایجاد نمی شود و برای بدست آوردن وضعیت بازگشت و اطلاعات مورد نیاز برگشتیNODEJS از الگوریتم EVENT استفاده می شود.
از دیگر ویژگی های NODEJS این است که داده های خروجی به صورت پکت هایی متوالی و بدون وقفه منتشر می شود و هیچ داده ای ذخیره نمی شود.
NODEJS از مدل تک موضوعی برای سرویس دهی استفاده می کند به طوری که EVENT ها در یک حلقه قرار می گیرند که این نحوه عماکرد باعث می شود که هیچ وقت سرویس گیرنئه بدون جواب نماند ولی اکثر پلتفرم های سرویس دهنده درخواست هایشان به صورت محدود می باشد.