اطلاعات موجود در فید آر اس اس

چکیده :

اطلاعات موجود در فید آر اس اسگوگل به طور مستقیم تأثیر فیدهای آر اس اس بر روی سئو را اعلام نکرده است ولی در برخی مقالات در به این نکته که اطلاعات موجود در فید RSS باید آپدیت شده و جدید باشند اشاره کرده است. به طور پیوسته اطلاعات موجود در فید سایتتان را بررسی کنید و نگذارید که مطالب خیلی قدیمی در آن باقی بمانند.
همچنین تعداد اعضای فید آر اس اس در رتبه شما تأثیر دارند. هر چه تعداد افرادی که از فید آر اس اس شما استفاده میکنند بیشتر باشد رتبه شما هم به احتمال زیاد بهتر خواهد شد. البته تأثیر این مسئله در حالتی که تعداد افراد از یک حدی بیشتر باشد مشخص میشود