آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟

چکیده :

آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟در مورد قانونی بودن یا غیر قانونی بودن بیت کوین تا کنون هیچ مسئولی نظری نداده است ولی به صراحت نمی توان گفت که بیت کوین در ایران قانونی است یا خیر. اما مسئولین اخیرا در صدد برگزاری جلسات در خصوص بررسی پول های الکترونیکی و وضع قوانین مربوط به آن هستند ولی تا کنون هیچ مسئولی به صراحت غیر قانونی یا قانونی بودن بیت کوین را بیان نکرده است. همچنین چون بیت کوین محدود به جغرافیای خاصی نیست و در سراسر جهان گسترده است در ایران قانونی است.