افزودن بعد شخصیتی در طراحی سایت

چکیده :

افزودن بعد شخصیتی در طراحی سایتدر طراحی سایت باید فاکتورهایی را به کارببریم تا به موجب آنها بتوان با کاربران و مشتریان ارتباط برقرار کرد. با این کار در واقع به طراحی سایت، شخصیت سازی را اضافه می نماییم.


تاثیر افزودن بعد شخصیتی در طراحی سایت

با افزودن بعد شخصیتی به طراحی سایت، عواطف بازدیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می دهیم. که باعث افزایش تعامل فرد با طراحی سایت شما می شود. یکی از فاکتورهای مهم در افزودن بعد شخصیتی به طراحی سایت، ساخت زبان بصری است. زبان بصری در طراحی وب سایت در حقیقت به موجب تایپوگرافی وب سایت، رنگ به کار رفته در طراحی سایت، برخی از سبک ها و عناصر طراحی سایت ایجاد می شود و تاثیر بسیار بالایی در طراحی سایت کاربر پسند دارد. افزودن بعد شخصیتی در طراحی سایت رنگ ها در طراحی سایت نیز تاثیر به سزایی در احساسات کاربران خواهد داشت. در اکثر مواقع رنگ ها بیانگر احساسات و ایده های ما هستند که در روح بیننده نفوذ می کنند.

احساس طراحی سایت

طراحی سایت باید منطبق بر احساسات و نوع کسب و کار باشد. این امر با اصطلاح "احساس طراحی سایت" مطرح می شود. برای این منظور از فاکتورهای مختلفی نظیر رنگ، بافت و غیره استفاده می شود. بافت نیز بسیار در طراحی سایت ، موثر است و به بعد شخصیتی وب سایت کمک می کند. بافت وب سایت باید مفید و به صورت کارا باشد. گرافیک وب سایت نیز یکی از فاکتورهای مهم و موثر در افزودن بعد شخصیتی به طراحی سایت است. گرافیک طراحی سایت باید ساده و همچنین مرتب باشد. در این صورت کاربر به راحتی و بدون آشفتگی می تواند مطالب و محتوای مورد نظر خود را از سایت شما بیابد.