تبدیل طراحی سایت استاتیک به طراحی سایت داینامیک

چکیده :

تبدیل طراحی سایت استاتیک به طراحی سایت داینامیکهمانطور که گفته شد طراحی سایت دارای دو نوع طراحی سایت داینامیک و طراحی سایت استاتیک است. طراحی سایت استاتیک در واقع همان طراحی سایت ایستا است که فاقد پنل مدیریتی است. عدم وجود پنل مدیریتی باعث می شود تا امکان به روزرسانی وب سایت توسط افراد عادی وجود نداشته باشد. و در نتیجه فرد برای آپدیت کردن وب سایت خود باید از حتما از طراح سایت کمک بگیرد. در مقابل طراحی سایت ایستا، طراحی سایت پویا یا داینامیک وجود دارد. در این طراحی سایت ، با طراحی پنل مدیریتی ، فرد قادر است تا در هر زمان که مایل باشد، وب سایت خود را به روزرسانی کند. و نیازی به پرداخت هزینه برای هر به روزرسانی وجود ندارد. از نظر هزینه طراحی سایت ، هزینه های طراحی سایت و راه اندازی سایت داینامیک بیشتر از طراحی سایت استاتیک است اما هزینه های نگهداری و به روزرسانی در طراحی سایت پویا به مراتب کمتر از طراحی سایت ایستا خواهد بود.