كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : فکس نامه چيست؟ :

شرح :  اين سرويس از تاريخ 06 / 06 / 1384 راه اندازي شده است و تا امروز ( به صورت روزانه به غير از روزهاي تعطيل ) نيز ادامه دارد. فکس نامه براي دو فعاليت دام و طيور وبه صورت مجزا و به شکل روزانه و با مطالب تخصصي هر بخش، به دستگاه فکس شما ارسال مي گردد فکس نامه حاوي مطالب گسترده اطلاعاتي، آماري و خبري مي باشد که به صورت کلي، به شکل زير مي باشد:

    اخبار صنعت مرغداري و دامپروري ايران
    اخبار صنعت مرغداري و دامپروري جهان
    قيمت اقلام و نهاده هاي معامله شده در ايران و بورس هاي بين الملل
    ارائه نمودارهاي اقتصادي، آماري و تحليلي
    اطلاع رساني آخرين محصولات ارائه شده توسط شرکت ها