آیا سئو سایت فعالیتی است که پس از مدتی خاتمه می یابد؟

چکیده :

آیا سئو سایت فعالیتی است که پس از مدتی خاتمه می یابد؟خیر، سئو یک فعالیت دائمی و دراز مدت است. در طول زمان الگوریتم های گوگل تغییر می کند، وضعیت رقبای شما متفاوت می شود و نیازهای شما نیز تغییر می کند. بنابراین سئو یک بخش اساسی و دراز مدت در هر سایت اینترنتی است