تکنیک‌های سئو چیست؟

چکیده :

تکنیک‌های سئو چیست؟راهکارهایی که منجر به ارتقا سایت می‌شود تکنیک سئو گفته می‌شود.تکنیک‌های سئو را می توان به دو گروه عمده تقسیم می شود
 تکنیک‌هایی که موتورهای جستجوگر آنها را برای یک طراحی خوب پیشنهاد می‌کنند و تایید می‌کنند.   تکنیک‌هایی که موتورهای جستجوگر آنها را تایید نمی کنند.